Psychomotorische therapie (PMT)

PMT is een specialisatie binnen de kinesitherappe. We trachten d.m.v. oefeningen, spelletjes, beweging, ritme, klank de gestoorde psychomotorische gedragingen bij te sturen, te verbeteren of op te heffen. op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de gunstige ontwikkeling van het leerprocs van het kind. Alle opdrachten zijn gericht op op de link tussen 'motorisch uitvoeren' en de psychische, emotionele en neurologische componenten van de hersencentra.
Binnen de PMT bieden wij o.a.ondersteuning aan de grote en fijne motoriek, lateralisatie, schrijfmotoriek...